Úřední deska

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

Vyvěšeno 21.05.2020, sejmuto 30.06.2021

Rozvaha

Vyvěšeno 21.05.2020, sejmuto 30.06.2021

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Vyvěšeno 21.05.2020, sejmuto 30.06.2021

Vyvěšeno 23.04.2020, sejmuto 31.12.2021

Vyvěšeno 05.03.2020, sejmuto 31.12.2021

Vyvěšeno 04.01.2020, sejmuto 31.12.2021

Vyvěšeno do 19.05.2020, sejmuto 30.06.2021

Vyvěšeno do 19.05.2020, sejmuto 30.06.2021

Vyvěšeno do 19.05.2020, sejmuto 30.06.2021

Vyvěšeno do 19.05.2020, sejmuto 30.06.2021

Vyvěšeno do 19.05.2020, sejmuto 30.06.2021

Vyvěšeno do 19.05.2020, sejmuto 30.06.2021

Vyvěšeno 07.02.2020, sejmuto 31.12.2021

Vyvěšeno 09.03.2020, sejmuto 31.12.2021

Vyvěšeno 06.04.2020, sejmuto 31.12.2021

Vyvěšeno 15.05.2020, sejmuto 31.12.2021

Vyvěšeno 19.06.2020, sejmuto 31.12.2021

Vyvěšeno 24.08.2020, sejmuto 31.12.2021

Vyvěšeno 14.09.2020, sejmuto 31.12.2021

Vyvěšeno 30.10.2020, sejmuto 31.12.2021

Vyvěšeno 20.11.2020, sejmuto 31.12.2021

Vyvěšeno 28.12.2020, sejmuto 31.12.2021

Vyvěšeno 28.12.2020, sejmuto 31.12.2021

Vyvěšeno 28.12.2020, sejmuto 31.12.2023

Vyvěšeno 25.05.2020, sejmuto 30.06.2021

Vyvěšeno 25.05.2020, sejmuto 30.06.2021

Vyvěšeno 25.05.2020, sejmuto 30.06.2021

Vyvěšeno 25.05.2020, sejmuto 30.06.2021

Vyvěšeno 21.5.2020, sejmuto 30.6.2021

Vyvěšeno 21.5.2020, sejmuto 30.6.2021

Vyvěšeno 10.12.2019, sejmuto 31.12.2022

Vyvěšeno 12.11.2018, sejmuto 31.12.2023

Důležité odkazy

Všechny důležité informace a povinně zveřejňované informace naleznete zde.

Vyhlášky

Obecní vyhlášky obce.

Územní plán

Informace a výkresy .

Zápisky ze zasedání

Zveřejněné záznamy z jednání.

Kontakty

Kontaktní informace obce Všekary.

Zastupitelstvo obce Všekary

Nyní ve funkcích zastupitelů působí:

Starosta

Místostarosta

1. Místostarosta