O obci Všekary

Obec Všekary se rozkládá na úpatí vrchu Boušova (476 m), 5 km západně od města Holýšova. Náves je křižovatkou cest do Holýšova, do Čečovic a Bukovce a silnicí přes všekarské lesy a kolem Černovic až do Kladrub. S počtem 111 stálých obyvatel je jednou z malých vesnic Plzeňského kraje.

Vítejte ve Všekarech

Smutným historickým milníkem byla léta 1914–18, kdy mnoho mladých mužů narukovalo do rakousko-uherské armády. V průběhu války se někteří muži stali italskými a ruskými legionáři. O vznik Československa se tak zasloužili i všekarští legionáři. V roce 1920 byl na návsi postaven pomník obětem 1. světové války. Obětí je na pomníku vyjmenováno devět. Většina mužů pochází ze starobylých všekarských rodů.

Další válečná léta nenechala na sebe dlouho čekat. V roce 1938 se v okolí obce začala stavět vojenská opevnění. V březnu 1939 se staly Všekary jednou ze vsí Protektorátu. Zajímavostí zůstává fakt, že říšská hranice protínala katastr obce. Neobvyklé vytýčení říšské hranice souviselo s existencí německé školy u Barbory. Druhá světová válka pro občany obce skončila dne 6. května 1945 příjezdem nepočetné skupiny amerických vojáků. Malá společenská oslava se konala na místě dnešní autobusové zastávky. Konci války předcházela nečekaná událost, kdy v dubnu 1945 do obce dorazila vojska Polské osvobozenecké armády – Svatokřížské brigády.

Uprostřed obce se nachází budova bývalé školy postavená v roce 1892. Škola byla zrušena v roce 1973. Současní školáčci dojíždějí do ZŠ v Holýšově. Školní budova byla v roce 2012 přestavěna na společenskou budovu.

Pozdně barokní kaple sv. Jana Nepomuckého, která stojí vedle bývalé školy, byla vybudována v 1. polovině 18. stol., v době vlády Marie Terezie. Ve všekarské kapli se dříve nacházely starší sochy, např. gotická socha Madony z 15. století.

U Barbory se nazývá místo ležící 1 km západně od obce. Stojí zde kostel sv. Barbory. Byl postaven v 1. pol. 18. stol., a to díky horšovskotýnským Trauttmansdorffům na místě starší kaple a nedaleko dnes již vyschlé zázračné studánky. U té stávala kaplička zasvěcená Panně Marii. I když je interiér kostela sv. Barbory zcela zničen, zůstává stavba cennou barokní architektonickou památkou a zároveň i významným geografickým prvkem zdejší krajiny. Svatá Barbora je mimo jiné i patronkou horníků. V okolních lesích se dosud nacházejí pozůstatky po těžbě olověných a zinkových rud. U Barbory pobývali v 17. stol. poustevníci či spíše lidé, kteří měli osamělý kostel či kapli na starosti. Např. r. 1682 byl pohřben v Čečovicích (bývalý hřbitov byl u kostela sv. Mikuláše) Jakub Berka, poustevník od sv. panny Barbory. U Barbory stávala německá škola, kam chodily i děti z okolních vsí.

V obci působí spolky hasičský, myslivecký a rybářský, a svojí činností přispívají ke společenskému životu obce. Myslivecký spolek pořádá každoročně zahradní slavnost. Okolní krajina nabízí řadu cyklistických a turistických stezek.

Obec se pravidelně účastní soutěže Vesnice roku. V roce 2015 byla oceněna za výstavbu autobusové zastávky cenou „Zlatá cihla“ a v roce 2017 získala obec Fulínovu cenu za kvalitní květinovou výzdobu v obci.

Obecní zastupitelstvo se snaží obec dál rozvíjet, při zachování původního rázu vesnice. Obec je plně plynofikována a je vybudováno mnoho chodníků. Došlo k výsadbě nové zeleně a k úpravě veřejných prostranství.