ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského
  parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
  zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen:
  „GDPR”) je IČ: 07434588 zapsaný v živnostenském rejstříku (dále jen:
  „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  url: https://vsekary.cz/hasici
  e-mail: simon.svajner@websvaj.cz
  telefon: 725 886 966
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo
  identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je
  fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem
  na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje,
  síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,
  fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské
  identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
  JAKÉ SHROMAŽĎUJEME OSOBNÍ ÚDAJE A PROČ JE SHROMAŽĎUJEME
  MÉDIA
  Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků
  s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a
  zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.
  KONTAKTNÍ FORMULÁŘE
  Odesláním kontaktního formuláře nám poskytujete Váš e-mail, tyto údaje užijeme
  pouze ke zpětné komunikaci s Vámi.
  COOKIES
  Soubory cookies používáme pouze k analytické funkci webu. Pokud s jejich
  použitím nesouhlasíte můžete si je v prohlížeči vypnout.
  VLOŽENÝ OBSAH Z DALŠÍCH WEBŮ
  Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa,
  obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným
  způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.
  Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies,
  vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým
  obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a
  jste přihlášeni na danou webovou stránku.
  JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE
   Správce uchovává osobní údaje
  o po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze
  smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z
  těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního
  vztahu).
   Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
  Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu
  neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a
  schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.
  Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost),
  ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni
  uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s
  výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu
  mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.
  JAKÁ MÁTE PRÁVA?
 5. Za podmínek stanovených v GDPR máte
   právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
   právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení
  zpracování dle čl. 18 GDPR,
   právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
   právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
   právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 6. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v
  případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu
  osobních údajů, případně se obrátit na soud.
  Ponechte, pokud zpracováváte osobní údaje na základě souhlasu.
  Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete
  požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme,
  včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění
  veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje
  údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo
  bezpečnostních důvodů
  PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 7. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační
  opatření k zabezpečení osobních údajů.
 8. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť
  osobních údajů v listinné podobě,
 9. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené
  osoby.
  Zde můžete uvést příklady technického zabezpečení počítačových úložišť dat,
  např. hesla, antivirový program, šifrování, zálohy, apod.
  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že
  jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu
  přijímáte.
  Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany
  osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle
  novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci
  poskytl/a.