Zpět na vsekary.cz

Roky 1990 - současnost

Porevoluční změny 1989

Již 8. prosince 1989 odsouhlasila členská schůze zaslání podpory stávkujícím studentům. V 1. pololetí roku 1990 mizí z názvu organizace označení „požární ochrana“ a vrací se k názvu Jednota dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska. Členové se aktivně zajímali o změny ve své organizaci. Ale nepřijímali všechny souhlasně a nekriticky. Na členské schůzi 7. září 1990 vyslovili nesouhlas s novým zákonem, který stavěl dobrovolné hasiče mimo dění.

90. léta 20. století

Na referendu obyvatel Všekar 24. listopadu 1990 je rozhodnuto o osamostatnění obce - vznikne Obecní úřad Všekary. Stav obyvatelstva se snížil až na 90 lidí, ale zájem o dění v obci je stále velký. Poslední desetiletí 20. století přineslo ale naší obci nebývale mnoho smutku. Zemřeli dva porevoluční starostové a dlouholetí hasiči příliš brzo za sebou – Petříček Jaroslav 1994, Šizling Václav 1997. Umírají i další starší členové sboru a v roce 1999 brzy za sebou dva z aktivních členů a funkcionářů čtyřicátníci Josef Steinbach a Josef Trhlík st.. Na jejich počest navrhnou mladí členové sboru v roce 2004 pořádat Memoriál. Ve Všekarech se opět po letech objevil červený kohout. Odpoledne 5. srpna 1998 po 16. hodině odpoledne začal hořet stoh slámy v Plachtě. Hasiči přijeli, nechali oborat kruhovou brázdu aby se oheň nešířil do strniště a jen bezmocně přihlíželi slaměné výhni, nemělo význam znehodnocenou slámu hasit. Sbor řeší novou spolkovou místnost, protože je v roce 1992 definitivně uzavřena hospoda. Upravuje se místnost v budově obecního úřadu. V tomto desetiletí se snaží sbor především rozšířit členskou základnu o mladé lidi, což se mu daří. Soutěží se zúčastňuje, ale se slabšími výsledky, má problémy se stříkačkou. Nepolevuje ale v konání společenských akcí, ctí moudrost „drž časy, časy drží nás“. Pořádají se nadále masopusty, staví se májka, pálí se Kouzelná bába, konají se rybářské závody a dětský den. Za zábavu v hospodě na sále vymýšlí „zahradní slavnost“ – taneční zábavu v létě na parketu v zahradě u obchodu, později, jak se zájem rozrůstal, na trávníku u obecního úřadu. Po převzetí akce do spolupořádání s Mysliveckým sdružením zakotví v zahradě školy, kde vznikla brigádnickým úsilím pěkná klubovna v dolní místnosti na pořádání dalších akcí.

Začátek 3. tisíciletí

Prozaicky přetrvávají na všekarské stříkačce poruchy. V roce 2004 je sbor pořadatelem okrskové soutěže, ale vlastní družstvo je diskvalifikováno a ze soutěže zůstávají hořké pocity. Mladí se ale nevzdávají. Ve volbách 1999 a 2004 nastupují do funkcí nejmladší členové: Trhlík Pavel, Kaas Jiří, Trhlík Josef ml., Anderle Jiří ml.. Navrhují konat Memoriál Josefa Steinbacha a Josefa Trhlíka st. a svůj záměr splní. Soustředí se na přípravu akce i na účast v soutěži.

1. ročník Memoriálu

Rok 2005 začíná velmi dobře: 2. místo na okrskové soutěži v Neuměři 28. května. Memoriál Josefa Steinbacha a Josefa Trhlíka 16. července se velmi vydařil, měl obrovskou návštěvu závodníků i diváků, soutěžní družstvo Všekar se umístilo na 3. místě.


mince

Požáry zemědělských objektů

Následující noc po Memoriálu, 17. července ve 22 hodin, vypukl ve Všekarech požár. Byl, nejspíše úmyslně, zapálen zemědělský objekt na Poustce, shořela část střechy, zasahovaly profesionální sbory s cisternami. Do měsíce, 13. srpna 15 minut po půlnoci začalo hořet na stejném místě znovu, nyní padl za oběť starý kravín, kde sice již nebyl ustájen dobytek, ale bylo tam uloženo nasušené seno slisované strojově do válců a to nebylo možné uhasit, muselo se nechat vyhořet a jen kontrolovat stav. Opět zasahovali profesionálové, všekarští hasiči se stříkačkou však sloužili celou noc při čerpání vody z rybníka do cisteren. Takovou ohnivou spoušť Všekary ještě nezažily.

mince

Co vede člověka k takovým zběsile zoufalým činům? Smutné je, že se do zimy na katastru staňkovského družstva udály ještě další požáry. A ještě nebyl neštěstí konec, 26. října 2006 zemřel při autonehodě Radek Gill, jeden z nejmladších hasičů. V roce 2007 byl tak Memoriál rozšířen o jeho jméno. Po sto letech končíme v současnosti. Všekarský Memoriál se stal důstojnou akcí hasičů z širokého okolí. Účastní se ho na 20 družstev.

1. ročník Memoriálu

Pravidelně se zúčastňuje družstvo mužů, které sbírá velmi dobrá umístění. Nová výkonná stříkačka jim dává jistotu a chuť závodit. V roce 2006 se do soutěže zapojilo i družstvo žen a jejich nástup byl famózní – 1. místo. V roce 2007 vítězství v Memoriálu obhájily a zvítězily i v soutěži v Neuměři. V roce 2008 nastoupily opět s chutí,ale zradilo je spojení hadic, i to se stane. Memoriálu se již od prvního ročníku pravidelně účastní i družstvo místních veteránů, jejichž útok vždy vzbuzuje u přihlížejících diváků značný ohlas. Veteráni svůj útok provádí s původní stříkačkou „osmičkou“, která se dochovala z dřívější doby ve funkčním stavu. A v roce 2009 se s vervou připravuje zapojit do soutěže i družstvo malých hasičů.

mince

Pohár Hořiny

V roce 2007 z iniciativy všekarských hasičů byla vyhlášena celosezónní soutěž O pohár Hořiny. Název je odvozen od potoka, který protéká místní krajinou. Soutěže se od začátku zúčastňuje šest hasičských sborů – Všekary, Honezovice, Neuměř, Hradec, Ves Touškov a Lisov. V roce 2009 se zapojuje také družstvo Kostelce. Všechny tyto sbory pořádají vlastní soutěže, jejichž výsledky se započítávají do celkového pořadí. Soutěží se o putovní pohár, který do soutěže věnoval sponzor Jan Mařík z Horní Kamenice, věrný odborný konferenciér našich akcí. Družstvo všekarských hasičů se v roce 2007 umístilo na 3. místě, v roce 2008 obsadilo čtvrtou pozici. Oba pořádané ročníky vyhrálo družstvo Honezovic a má v letošním roce šanci získat pohár natrvalo.

Je vidět, že mladí mají chuť stále něco vymýšlet a zkoušet nové věci. A tak to má být. Před sto lety se naši prapředci vyjadřovali o hasičích jako o mužích vážné práce. O sto let později to můžeme potvrdit a k tomu přidat „a dobré zábavy“. Ať se dílo daří!

Zpět nahoru