Územní plán obce Všekary

plan-head

Textová část

Výkres základního členění

Hlavní výkres

Registrační list ÚP: Zde

Pořizovatel: Městský úřad Stod

Zpracovatel: Ing. arch. Petr Sladký - projekční kancelář

jakožto součást atelieru VAS www.ateliervas.cz
Územní plán Všekary byl spolufinancován z Programu

stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje.

plzen-logo

Zpět nahoru